ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  81 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 575 17/12/2020  
  82 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 753 17/12/2020  
  83 ความท้าทายแรงงานจบใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด-19 และเทคนิคการสตาร์ทอัพธุรกิจของคนรุ่นใหม่ 558 15/12/2020  
  84 รายงานพิเศษ ECON-New Normal…แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล-25.11.63 574 24/11/2020  
  85 Posttoday-โจ ไบเดน...ความหวังผ่อนคลายการค้าโลก 853 10/11/2020  
  86 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-ปรากฏการณ์ตลาดแรงงานจากภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวยาว 675 26/10/2020  
  87 ม็อบเด็ก-เยาวชน...กระทบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด 918 26/10/2020  
  88 Presentation : รายงานพิเศษ-ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด 597 20/10/2020  
  89 รายงานพิเศษ : ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด 524 20/10/2020  
  90 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 622 15/10/2020  
  91 การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 682 15/10/2020  
  92 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 741 09/10/2020  
  93 การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด กรณีศึกษา : ตัวอย่างที่ดีของการรักษาการจ้างงาน 654 17/09/2020  
  94 Posttoday : ทีมเศรษฐกิจต้องมีเอกภาพ...การเมืองต้องไม่เข้ามาป่วน 934 03/09/2020  
  95 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI -ความท้าทายของรัฐมนตรีแรงงานที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่ภายใต้.... ความเปราะบางของตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 746 03/08/2020  
  96 Posttoday : ความท้าทายรัฐบาลประยุทธ์ฯ 2/2... ภายใต้เศรษฐกิจเปราะบางและแรงกดดันรอบข้าง 1028 03/08/2020  
  97 Posttoday : เศรษฐกิจซึมยาว-ตลาดแรงงานเปราะบาง...โจทย์ยากรอรัฐมนตรีใหม่แก้ 1183 24/07/2020  
  98 รายงานพิเศษ-สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน...ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย-23.07.63 790 23/07/2020  
  99 การแก้ปัญหาตลาดแรงงานและอุปสงค์การจ้างงาน...หลังทีมเศรษฐกิจใหม่ 940 20/07/2020  
  100 ปรับครม.เศรษฐกิจอย่าอึมครึม...ต้องมีความชัดเจน 1058 10/07/2020  
 
ทั้งหมด 161 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com