ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  81 รายงานเชิงวิเคราะห์-ภูมิทัศน์ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด ปี 2564 654 21/01/2021  
  82 องค์ประกอบของการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ 750 12/01/2021  
  83 ชี้ปัจจัยลบเพียบทำเหนื่อยต่อ จากนสพ.มติชน-21.12.63 615 23/12/2020  
  84 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 680 17/12/2020  
  85 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 878 17/12/2020  
  86 ความท้าทายแรงงานจบใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด-19 และเทคนิคการสตาร์ทอัพธุรกิจของคนรุ่นใหม่ 672 15/12/2020  
  87 รายงานพิเศษ ECON-New Normal…แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล-25.11.63 678 24/11/2020  
  88 Posttoday-โจ ไบเดน...ความหวังผ่อนคลายการค้าโลก 1030 10/11/2020  
  89 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-ปรากฏการณ์ตลาดแรงงานจากภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวยาว 788 26/10/2020  
  90 ม็อบเด็ก-เยาวชน...กระทบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด 1094 26/10/2020  
  91 Presentation : รายงานพิเศษ-ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด 705 20/10/2020  
  92 รายงานพิเศษ : ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด 634 20/10/2020  
  93 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 731 15/10/2020  
  94 การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 785 15/10/2020  
  95 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 851 09/10/2020  
  96 การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด กรณีศึกษา : ตัวอย่างที่ดีของการรักษาการจ้างงาน 768 17/09/2020  
  97 Posttoday : ทีมเศรษฐกิจต้องมีเอกภาพ...การเมืองต้องไม่เข้ามาป่วน 1105 03/09/2020  
  98 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI -ความท้าทายของรัฐมนตรีแรงงานที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่ภายใต้.... ความเปราะบางของตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 862 03/08/2020  
  99 Posttoday : ความท้าทายรัฐบาลประยุทธ์ฯ 2/2... ภายใต้เศรษฐกิจเปราะบางและแรงกดดันรอบข้าง 1200 03/08/2020  
  100 Posttoday : เศรษฐกิจซึมยาว-ตลาดแรงงานเปราะบาง...โจทย์ยากรอรัฐมนตรีใหม่แก้ 1351 24/07/2020  
 
ทั้งหมด 164 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com