ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  101 Posttoday : ความท้าทายรัฐบาลประยุทธ์ฯ 2/2... ภายใต้เศรษฐกิจเปราะบางและแรงกดดันรอบข้าง 1350 03/08/2020  
  102 Posttoday : เศรษฐกิจซึมยาว-ตลาดแรงงานเปราะบาง...โจทย์ยากรอรัฐมนตรีใหม่แก้ 1495 24/07/2020  
  103 รายงานพิเศษ-สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน...ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย-23.07.63 987 23/07/2020  
  104 การแก้ปัญหาตลาดแรงงานและอุปสงค์การจ้างงาน...หลังทีมเศรษฐกิจใหม่ 1249 20/07/2020  
  105 ปรับครม.เศรษฐกิจอย่าอึมครึม...ต้องมีความชัดเจน 1387 10/07/2020  
  106 รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 1217 02/07/2020  
  107 รายงานพิเศษ-สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 767 23/06/2020  
  108 พรก.ฉุกเฉิกลากยาว....ระวังก่อเชื้อปะทุการเมืองซ้ำเติมเศรษฐกิจ 996 17/06/2020  
  109 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ อีคอนไทย-ความท้าทายการฟื้นตัวเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครึ่งปีหลัง พ.ศ.2563 1022 04/06/2020  
  110 Presentation : ผลกระทบการปรับตัวตลาดแรงงานหลังโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานตอนต้น 1082 29/05/2020  
  111 รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 876 18/05/2020  
  112 การจ้างงานหลังโควิด-19 1567 15/05/2020  
  113 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจอีคอนไทย_สถานะการว่างงานและนิวนอร์มอลคลายล็อคไวรัสโควิด-19 1255 09/05/2020  
  114 รายงานพิเศษ : ผลกระทบไวรัสโคโรน่า...แรงงานเสี่ยงตกงานมากที่สุดในรอบ 75 ปี 1158 13/04/2020  
  115 รายงานพิเศษ ผลกระทบไวรัสโควิด-19....คุกคามเศรษฐกิจหดตัว-ความเสี่ยงแรงงานเลวร้ายสุด 958 06/04/2020  
  116 ผลกระทบไวรัสโคโรนา....คุกคามเศรษฐกิจถดถอยเลวร้ายสุดในรอบเกือบศตวรรษ 1418 06/04/2020  
  117 สถานการณ์และมาตรการเยียวยาด้านแรงงานจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 769 20/03/2020  
  118 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 1082 22/01/2020  
  119 รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 822 22/01/2020  
  120 สมุททานุภาพของไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 16.12.19 1271 19/12/2019  
 
ทั้งหมด 166 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com