ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  101 รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 1003 02/07/2020  
  102 รายงานพิเศษ-สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 580 23/06/2020  
  103 พรก.ฉุกเฉิกลากยาว....ระวังก่อเชื้อปะทุการเมืองซ้ำเติมเศรษฐกิจ 765 17/06/2020  
  104 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ อีคอนไทย-ความท้าทายการฟื้นตัวเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครึ่งปีหลัง พ.ศ.2563 824 04/06/2020  
  105 Presentation : ผลกระทบการปรับตัวตลาดแรงงานหลังโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานตอนต้น 873 29/05/2020  
  106 รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 671 18/05/2020  
  107 การจ้างงานหลังโควิด-19 1192 15/05/2020  
  108 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจอีคอนไทย_สถานะการว่างงานและนิวนอร์มอลคลายล็อคไวรัสโควิด-19 1041 09/05/2020  
  109 รายงานพิเศษ : ผลกระทบไวรัสโคโรน่า...แรงงานเสี่ยงตกงานมากที่สุดในรอบ 75 ปี 969 13/04/2020  
  110 รายงานพิเศษ ผลกระทบไวรัสโควิด-19....คุกคามเศรษฐกิจหดตัว-ความเสี่ยงแรงงานเลวร้ายสุด 775 06/04/2020  
  111 ผลกระทบไวรัสโคโรนา....คุกคามเศรษฐกิจถดถอยเลวร้ายสุดในรอบเกือบศตวรรษ 1106 06/04/2020  
  112 สถานการณ์และมาตรการเยียวยาด้านแรงงานจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 587 20/03/2020  
  113 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 865 22/01/2020  
  114 รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 616 22/01/2020  
  115 สมุททานุภาพของไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 16.12.19 1052 19/12/2019  
  116 บทความพิเศษ เศรษฐกิจปี 2562...หดตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปี 650 16/12/2019  
  117 บทความ : การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 1088 22/11/2019  
  118 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 851 22/11/2019  
  119 ธนาคารโลกปรับลดเศรษฐกิจ...ส่อสัญญาณความเสี่ยงการจ้างงาน 698 28/10/2019  
  120 รายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับแรงงาน 671 03/10/2019  
 
ทั้งหมด 161 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com