การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่...

การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่...

File : 17.09.2565 Presentation Khonkaen by Dr.Tanit--Final.pdf

  บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่... 19 13/09/2022  
  การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน 21 13/09/2022  
  ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 30 07/09/2022  
  Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 182 01/07/2022  
  Present 23.03.65 รายงานวิเคราะห์ High-Speed Train Dynamic: China South Reginal Rail Silk Road 189 21/03/2022  
  presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 286 13/12/2021  
  Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 503 26/06/2021  
  รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 627 25/06/2021  
  Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 480 18/03/2021  
  Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 602 17/12/2020  
 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com