ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 สภาวะเศรษฐกิจและอุปสงค์ตลาดแรงงานปี พ.ศ. 2566 68 09/01/2023  
  2 สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 135 14/12/2022  
  3 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง...ประชานิยมค่าจ้าง 600 บาท/วัน 77 07/12/2022  
  4 ทิศทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ปี 2566 103 21/11/2022  
  5 APEC Thailand 2022….คนไทยและธุรกิจ SME ได้ประโยชน์อะไร 85 17/11/2022  
  6 จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ 109 08/11/2022  
  7 กระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่างชาติซื้อที่ดิน....ได้กับเสียคุ้มกันไหม 129 02/11/2022  
  8 เศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายอ่อนแรง....รอรัฐบาลหน้าแก้คงไม่ทัน 141 18/10/2022  
  9 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 8 (ก.พ.ร.) 147 03/10/2022  
  10 บาททรุด-เงินเฟ้อสูง.......หนุนดันดอกเบี้ยสู้จะแก้ปัญหาได้ไหม 141 29/09/2022  
  11 ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี พ.ศ.2565…ภายใต้สภาวะลูกจ้างไม่พอกินและนายจ้างกำลังร่อแร่ 144 27/09/2022  
  12 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานในฐานะพลเมืองโลกทางเศรษฐกิจ 141 16/09/2022  
  13 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน… 142 13/09/2022  
  14 1 ตุลาคม...ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ลูกจ้าง-นายจ้างต้องฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปด้วยกัน... 197 30/08/2022  
  15 รายงานวิเคราะห์ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 216 01/08/2022  
  16 27.07.65 รายงานวิเคราะห์-ตลาดแรงงานและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ...ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 266 27/07/2022  
  17 22.07.65 ทิศทางตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 172 27/07/2022  
  18 08.07.65 วิกฤตราคาน้ำมัน....ทางตันแก้ปัญหาของรัฐบาล 290 08/07/2022  
  19 บทความ 29.06.65 สมช.-สมุททานุภาพเศรษฐกิจไทยภายใต้โจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง 325 01/07/2022  
  20 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 330 01/07/2022  
 
ทั้งหมด 449 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com