ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  61 Posttoday 09.08.64 เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน...เตรียมรับผลกระทบเศรษฐกิจทรุดตัวหนัก 720 06/08/2021  
  62 Posttoday 02.08.64 รับมือโควิดเลยเวลาโทษกันว่าใครผิด....การเมือง-รัฐ-ประชาชนต้องช่วยกัน 708 30/07/2021  
  63 Present รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 717 23/07/2021  
  64 Posttoday 26.07.64 วิกฤตประชาชนหนี้ท้วม...ทางออกอยู่ที่ไหน 672 23/07/2021  
  65 23.07.64 รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 679 16/07/2021  
  66 16.07.64 รายงานพิเศษทางวิชาการ ภาวะตลาดแรงงานหลังล็อกดาวน์และเศรษฐกิจครึ่งปีหลังพ.ศ.2564 534 16/07/2021  
  67 Posttoday 19.07.64 มาตรการพักชำระหนี้-เยียวยาล็อกดาวน์...ช่วยธุรกิจรอดไหม 672 16/07/2021  
  68 15.07.64 ECONTHAI รายงานพิเศษ สถานการณ์แรงงานหลังล็อกดาวน์และเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 2564 734 13/07/2021  
  69 Posttoday 28.06.64 กทม.ปิดพื้นที่บางส่วนแทนล็อกดาวน์...ฝันสลายเศรษฐกิจผ่านพ้นจุดต่ำสุด 610 27/06/2021  
  70 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 836 26/06/2021  
  71 Posttoday 07.06.64 มองอนาคตไทยผ่าน...แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมฉบับใหม่ 735 04/06/2021  
  72 Posttoday 31.05.64 เศรษฐกิจพึ่งพาแรงงานต่างด้าว...ภายใต้ภาวะโควิดทางออกอยู่ที่ไหน 755 28/05/2021  
  73 รายงานพิเศษ เศรษฐกิจและตลาดแรงงานหลังผ่านพ้นวิกฤตจากโควิด...จะก้าวผ่านได้-27.05.64 631 27/05/2021  
  74 Posttoday 24.05.64 ภูมิทัศน์เศรษฐกิจไทย..อัดฉีดงบเยียวยา 7 แสนล้านฟื้นไม่ฟื้น 704 21/05/2021  
  75 รายงานพิเศษ ความท้าทายของผู้ใช้แรงงานจากวิกฤตโควิดระลอกที่ 3 674 29/04/2021  
  76 Posttoday 19.03.64 สงครามกลางเมืองเมียนมาร์เกิดจากมัวเมาหลงอำนาจ...ดูเขาไว้อย่าให้เกิดในไทย 770 19/03/2021  
  77 Posttoday 15.03.63 การเยียวยาเศรษฐกิจต้องควบคู่ให้กับนายจ้างและผู้บริโภค 767 15/03/2021  
  78 Posttoday 01.02.64 แรงงานมาตรา 33...เยียวยาต้องไม่ตกหล่นและอย่ามีเงื่อนไขมาก 898 30/01/2021  
  79 Posttoday 25.01.64 โควิดรอบใหม่...ความหวังอยู่ที่การเข้าถึงวัคซีน 878 24/01/2021  
  80 รายงานพิเศษ-วิถีใหม่ของตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 655 21/01/2021  
 
ทั้งหมด 164 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com