ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Posttoday 14.06.64-ทบทวนยกเครื่องลงทุน EEC....ภายใต้ภูมิทัศน์การเปลี่ยนแปลง 82 14/06/2021  
  2 รายงานพิเศษ เรือสินค้าเกยตื้นคลองสุเอซ...ทำไมโลกจึงต้องสนใจ 134 02/04/2021  
  3 Posttoday 05.04.64 เรือสินค้าเกยตื้นคลองสุเอซ...ทำไมโลกจึงต้องสนใจ 157 02/04/2021  
  4 รายงานพิเศษ-การสำรวจผลกระทบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนฯ-ฉบับเพิ่ม 31.03.64 89 01/04/2021  
  5 Posttoday 29.03.64 ซอฟต์โลนเฟส 2....ตอบโจทย์วิกฤตสภาพคล่อง SME รอดไหม? 187 27/03/2021  
  6 Posttoday 19.03.64 สงครามกลางเมืองเมียนมาร์เกิดจากมัวเมาหลงอำนาจ...ดูเขาไว้อย่าให้เกิดในไทย 224 19/03/2021  
  7 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 118 18/03/2021  
  8 รายงานพิเศษ โอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย-18.03.64 91 18/03/2021  
  9 Posttoday 09.03.64 นองเลือดเมียนมาร์...จุดยืนไทยบนเวทีโลก 192 05/03/2021  
  10 รายงานพิเศษ : ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล 137 30/01/2021  
  11 รายงานพิเศษ : สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและค่าระวางเรือสูงไตรมาสแรกปี 2564 130 30/01/2021  
  12 รายงาน-ฉบับย่อ...ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกขาดแคลน โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 22.12.63 166 23/12/2020  
  13 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 327 01/12/2020  
  14 องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 253 01/12/2020  
  15 Posttoday-รักชาติ...ต้องช่วยกันเอาประเทศออกจากปัญหา 273 13/11/2020  
  16 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 218 13/11/2020  
  17 รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 229 13/11/2020  
  18 สื่อญี่ปุ่น “นิชินิปปอน ชิมบุน” สัมภาษณ์ดร.ธนิต โสรัตน์ ความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทย 230 02/11/2020  
  19 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 230 15/10/2020  
  20 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 332 09/10/2020  
 
ทั้งหมด 140 รายการ 1 2 3 4 5 6 7

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com