ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Posttoday 09.03.64 นองเลือดเมียนมาร์...จุดยืนไทยบนเวทีโลก 4 05/03/2021  
  2 รายงานพิเศษ : ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล 56 30/01/2021  
  3 รายงานพิเศษ : สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและค่าระวางเรือสูงไตรมาสแรกปี 2564 61 30/01/2021  
  4 รายงาน-ฉบับย่อ...ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกขาดแคลน โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 22.12.63 97 23/12/2020  
  5 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 215 01/12/2020  
  6 องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 166 01/12/2020  
  7 Posttoday-รักชาติ...ต้องช่วยกันเอาประเทศออกจากปัญหา 163 13/11/2020  
  8 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 118 13/11/2020  
  9 รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 138 13/11/2020  
  10 สื่อญี่ปุ่น “นิชินิปปอน ชิมบุน” สัมภาษณ์ดร.ธนิต โสรัตน์ ความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทย 143 02/11/2020  
  11 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 146 15/10/2020  
  12 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 237 09/10/2020  
  13 รายงานพิเศษ : วิเคราะห์คลองไทย-ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ 166 30/09/2020  
  14 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ อีคอนไทย-ความท้าทายการฟื้นตัวเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครึ่งปีหลัง พ.ศ.2563 358 04/06/2020  
  15 สมุททานุภาพของไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 16.12.19 603 19/12/2019  
  16 บทความ การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 366 30/08/2019  
  17 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจ 4.0 332 10/04/2019  
  18 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 466 10/04/2019  
  19 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 339 03/04/2019  
  20 บทความมาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 312 13/03/2019  
 
ทั้งหมด 132 รายการ 1 2 3 4 5 6 7

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com