ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 บทความพิเศษ นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทฯ 22 15/09/2023  
  2 ค่าจ้างประชานิยมต้องสมดุลกับภาวะเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 141 14/03/2023  
  3 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน 199 01/03/2023  
  4 รายงานพิเศษ การปรับเพดานรายได้เงินสมทบประกันสังคม 171 17/02/2023  
  5 อัตราว่างงานไทยลดต่ำสุด....สวนทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่ำสุดในรอบทศวรรษ 184 23/01/2023  
  6 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง...ประชานิยมค่าจ้าง 600 บาท/วัน 209 07/12/2022  
  7 ทิศทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ปี 2566 225 21/11/2022  
  8 ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี พ.ศ.2565…ภายใต้สภาวะลูกจ้างไม่พอกินและนายจ้างกำลังร่อแร่ 276 27/09/2022  
  9 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน… 263 13/09/2022  
  10 บทความวิเคราะห์ ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 281 07/09/2022  
  11 ทิศทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 298 07/09/2022  
  12 1 ตุลาคม...ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ลูกจ้าง-นายจ้างต้องฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปด้วยกัน... 327 30/08/2022  
  13 27.07.65 รายงานวิเคราะห์-ตลาดแรงงานและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ...ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 414 27/07/2022  
  14 Posttoday 20.06.65 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 469 21/06/2022  
  15 16.06.65 รายงานวิเคราะห์-เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-จีน กรณีศึกษาการส่งออกผลไม้ 402 17/06/2022  
  16 14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 404 14/06/2022  
  17 Posttoday 13.06.65 Perfect Storm Economic....มรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่สุดกำลังตั้งเค้า 520 13/06/2022  
  18 Posttoday 06.06.65 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA .....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 547 03/06/2022  
  19 บทวิเคราะห์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 540 01/06/2022  
  20 Posttoday 23.05.65 รัฐยึกยักตรึงราคาดีเซล....เพราะกังวลเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด 399 22/05/2022  
 
ทั้งหมด 162 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com