ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Posttoday 22.11.64 Thailand Re-Opening เปิดประเทศกู้เศรษฐกิจ...ท่ามกลางความไม่แน่นอน 37 19/11/2021  
  2 รายงานพิเศษ ตลาดแรงงานหลังคลายล็อกพ้นจุดต่ำสุดแต่ยังมีความอ่อนไหว (อีคอนไทย ก.ย. 64) 177 14/09/2021  
  3 จากนสพ.มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 64 : วิพากษ์ปลดล็อก "พิเศษ" เลิก กม.ฉุกเฉิน-ยุบทิ้ง ศบค. 144 08/09/2021  
  4 Present รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 205 23/07/2021  
  5 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 210 26/06/2021  
  6 รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 360 18/05/2020  
  7 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 629 23/08/2018  
  8 ไทยแลนด์ 4.0 การเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม 686 06/07/2018  
  9 การก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 895 09/09/2017  
  10 ไทยแลนด์ 4.0......การค้า-การลงทุนประเทศเมียนมาร์ 704 08/09/2017  
  11 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 1045 12/06/2017  
  12 PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1172 25/07/2017  
  13 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 841 25/07/2017  
  14 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 704 14/07/2017  
  15 การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 690 12/06/2017  
  16 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 828 02/05/2017  
  17 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 746 02/05/2017  
  18 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง.Pdf 921 28/04/2017  
  19 สถานภาพแรงงานและแนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 730 28/04/2017  
  20 สรุปย่อไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 866 28/04/2017  
 
ทั้งหมด 22 รายการ 1 2

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com