ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 กฎหมาย PDPA "เอไอเอส-เคทีซี " เตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ 25 03/05/2022  
  2 บทความ : ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 186 10/12/2021  
  3 Posttoday 6.12.64 รับมือโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน”....หวันฉุดฟื้นเศรษฐกิจปีหน้า 203 06/12/2021  
  4 Posttoday 22.11.64 Thailand Re-Opening เปิดประเทศกู้เศรษฐกิจ...ท่ามกลางความไม่แน่นอน 177 19/11/2021  
  5 รายงานพิเศษ ตลาดแรงงานหลังคลายล็อกพ้นจุดต่ำสุดแต่ยังมีความอ่อนไหว (อีคอนไทย ก.ย. 64) 317 14/09/2021  
  6 จากนสพ.มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 64 : วิพากษ์ปลดล็อก "พิเศษ" เลิก กม.ฉุกเฉิน-ยุบทิ้ง ศบค. 264 08/09/2021  
  7 Present รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 343 23/07/2021  
  8 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 378 26/06/2021  
  9 รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 453 18/05/2020  
  10 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 736 23/08/2018  
  11 ไทยแลนด์ 4.0 การเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม 784 06/07/2018  
  12 การก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 996 09/09/2017  
  13 ไทยแลนด์ 4.0......การค้า-การลงทุนประเทศเมียนมาร์ 812 08/09/2017  
  14 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 1192 12/06/2017  
  15 PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1280 25/07/2017  
  16 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 949 25/07/2017  
  17 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 800 14/07/2017  
  18 การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 817 12/06/2017  
  19 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 972 02/05/2017  
  20 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 845 02/05/2017  
 
ทั้งหมด 25 รายการ 1 2

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com