ประชุมหารือ เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับผลกระทบจากการแพร..

ดร.ธนิต ให้สัมภาษณ์ TV ช่องต่างๆ..

การสัมมนาเตรียมความพร้อม AEC ภาคเหนือ..

ดูทั้งหมด
 
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ ในรายการ คมชัดลึก ประเด็น ลูกจ้างแรงงาน สิทธิ์ที่มีแต่ยังไม่ไ..
ออกอกากาศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.30น. ทางช่อง22 Nation TV

 เมื่อวันที่ : 14-05-2020   อ่าน 13
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ Hardcore ข่าว ทางช่อง 5 ..
ประเด็นการปรับตัวของภาคธุรกิจในยุค New Normal

 เมื่อวันที่ : 08-05-2020   อ่าน 50
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ รายการเจาะลึกทั่วไทย..
ประเด็น แผนเยียวยาเหยื่อ COVID-19

 เมื่อวันที่ : 24-03-2020   อ่าน 294
อ่านทั้งหมด...   
 
  รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจอีคอนไทย - เศรษฐกิจถดถอย....นายจ้าง-ลูกจ้า..  อ่าน: 8/26-05-2020
เศรษฐกิจถดถอยกินลึก....นายจ้าง-ลูกจ้างต้องช่วยกันประคองธุรกิจให้อยู่รอ..  อ่าน:
44/22-05-2020
รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิก..  อ่าน:
66/18-05-2020
การจ้างงานหลังโควิด-19..  อ่าน:
73/15-05-2020
รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจอีคอนไทย_สถานะการว่างงานและนิวนอร์มอลคลายล..  อ่าน:
239/09-05-2020
มาตรการคุมเข้มโควิด-19....ต้องควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจ..  อ่าน:
22/08-05-2020
คลายล็อคดาวน์กับการแก้ปัญหาคนตกงาน..  อ่าน:
128/30-04-2020
กดดันปลดล็อคโควิด-19....ดัชนีคนติดเชื้อลดแต่ตกงานไม่มีกินเพียบ..  อ่าน:
120/24-04-2020
มีนาคม ตกงานมากกว่า 7.9 ล้านคน....สวนทางอัตราว่างงานต่ำสุด..  อ่าน:
146/17-04-2020
รายงานพิเศษ : ผลกระทบไวรัสโคโรน่า...แรงงานเสี่ยงตกงานมากที่สุดในรอบ 75..  อ่าน:
313/13-04-2020
อ่านทั้งหมด...   
 
  Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่..  loaded : 93 ครั้ง     22-01-2020
Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะ..  loaded : 413 ครั้ง     16-12-2019
การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25..  loaded : 133 ครั้ง     22-11-2019
แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน..  loaded : 411 ครั้ง     21-11-2019
สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ..  loaded : 124 ครั้ง     23-10-2019
นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอ..  loaded : 256 ครั้ง     09-09-2019
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ..  loaded : 265 ครั้ง     06-09-2019
การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0..  loaded : 248 ครั้ง     30-08-2019
ปัจจัยสนับสนุนโครงการท่าเรือบก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น-นำเสนอ..  loaded : 263 ครั้ง     21-05-2019
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV..  loaded : 372 ครั้ง     26-03-2019
มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์..  loaded : 322 ครั้ง     13-03-2019
อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (สกว) PPT..  loaded : 301 ครั้ง     30-01-2019
เพิ่มเติม...   
 
 

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ ทางช่อง Nation TV ประเด็นยอดคนว่างงานส่อพุ่ง!!...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ ในรายการ คมชัดลึก ประเด็น ลูกจ้างแรงงาน สิทธิ์ที่มีแต่ยังไม่ได้...

          ดร.ธนิต โสร้ตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ สนามข่าว 101...
เพิ่มเติม...   
 
   
 
รายงานการศึกษา การทบทวนที่มาของฮัตราการว่างงานของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
 
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิตและบริการ
 
รายงานการศึกษาและวิจัย เรื่อง : แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงาน เพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรมและแรงงานสูงอายุ

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com