ดร.ธนิต ให้สัมภาษณ์ TV ช่องต่างๆ..

การสัมมนาเตรียมความพร้อม AEC ภาคเหนือ..

ดูงานตลาดกลางยางพารา..

ดูทั้งหมด
 
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ Nation BIZ Insight ทางช่อง Nation เมื่อวันที่ 13-08-2562..
Nation BIZ Insight ช่วง Business Hard Talk ทางช่อง Nation TV เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ในประเด็น " จับชีพจร ลงทุน EEC "

 เมื่อวันที่ : 13-08-2019   อ่าน 36
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ New Talk ทางช่อง New 18 ในประเด็นค่าแรง 400 เศษรฐกิจไทยฯ..

 เมื่อวันที่ : 19-07-2019   อ่าน 103
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ ชั่วโมงทำกิน ทางช่อง TNN16 ในประเด็น นายจ้างต้านค่าแรง 400..

 เมื่อวันที่ : 18-07-2019   อ่าน 31
อ่านทั้งหมด...   
 
  ทะเลจีนใต้สมุททานุภาพ : ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเลของภูมิภาค..  อ่าน: 14/17-09-2019
เศรษฐกิจการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทย..  อ่าน:
6/17-09-2019
อนาคตประเทศไทย...ไปทางไหนยังไม่รู้..  อ่าน:
16/16-09-2019
นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาคร..  อ่าน:
35/09-09-2019
การบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอก..  อ่าน:
32/09-09-2019
เศรษฐกิจไทยอ่อนแอความเสี่ยงสูง...ต้องเร่งแก้..  อ่าน:
25/09-09-2019
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ..  อ่าน:
32/06-09-2019
เอกสารประกอบการสัมมนา : เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าว..  อ่าน:
38/06-09-2019
โฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภค...ต้องปราบจริงจัง..  อ่าน:
47/05-09-2019
บทความ การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโ..  อ่าน:
65/30-08-2019
อ่านทั้งหมด...   
 
  นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอ..  loaded : 35 ครั้ง     09-09-2019
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ..  loaded : 32 ครั้ง     06-09-2019
การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0..  loaded : 64 ครั้ง     30-08-2019
ปัจจัยสนับสนุนโครงการท่าเรือบก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น-นำเสนอ..  loaded : 100 ครั้ง     21-05-2019
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV..  loaded : 125 ครั้ง     26-03-2019
มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์..  loaded : 130 ครั้ง     13-03-2019
อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (สกว) PPT..  loaded : 135 ครั้ง     30-01-2019
การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT..  loaded : 286 ครั้ง     21-11-2018
การบริหารโครงการ : เครื่องมือการพัฒนาอย่างมีแบบแผน..  loaded : 281 ครั้ง     25-08-2018
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศภายใต้ความมั่นคงและมั่งคั่ง..  loaded : 270 ครั้ง     23-08-2018
การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์ : โอกาสและความเสี่ยง Powerpoint..  loaded : 360 ครั้ง     22-03-2018
ระบบโลจิสติกส์ มีผลต่อการลงทุนอย่างไร..  loaded : 487 ครั้ง     25-01-2018
เพิ่มเติม...   
 
 
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ Nation BIZ Insight ทางช่อง Nation เมื่อวันที่ 13-08-2562 .. ดู (2)
 • วันที่ 13-08-2019
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ New Talk ทางช่อง New 18 ในประเด็นค่าแรง 400 เศษรฐกิจไทยฯ .. ดู (2)
 • วันที่ 19-07-2019
 • ดร. ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรานยการชั่วโมงทำกิน ทางช่อง TNN16 ในประเด็น นายจ้างต้านค่าแรง 400 .. ดู (2)
 • วันที่ 18-07-2019
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ คนเคาะข่าว ทางช่อง NEWS1 .. ดู (1)
 • วันที่ 20-06-2019
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ ตอบโจทย์ ทางฃ่อง TPBS .. ดู (3)
 • วันที่ 14-06-2019
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ สถานีความคิด ทางช่อง NBT ในประเด็นอุตสาหกรรม 4.0 จุดเปลี่ยนแรงงานไทย .. ดู (1)
 • วันที่ 20-03-2019
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ Hardcore ข่าว ทางช่อง 5 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 .. ดู (4)
 • วันที่ 27-11-2018
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ร่วมรายการกับทาง V-SERVE SKILL CHANNEL ในประเด็นการก้าวผ่านยุคดิจิตอลอย่างมีสติ .. ดู (7)
 • วันที่ 19-03-2018
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ร่วมรายการกับทาง V-SERVE SKILL CHANNEL ในประเด็นเงินดิจิตอล (Crypto Currency) .. ดู (7)
 • วันที่ 12-03-2018
 • ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ ทางช่อง TPBS ในประเด็นผลสะเทือนค่าแรงใหม่ .. ดู (10)
 • วันที่ 19-01-2018
  เพิ่มเติม...   
   
     
   
  รายงานการศึกษาและวิจัย เรื่อง : แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงาน เพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรมและแรงงานสูงอายุ
   
  บทคัดย่อหนังสือ *ไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง* ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับคำชมเชยจากรองนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นหนังสือที่มีข้อคิดและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
   
  ร่าง แผนการปฏิรูป คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร

  Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
  E-mail: tanit@v-servegroup.com