9 มิ.ย. 65 | วันเกิดครบรอบ 72 ปี ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธาน V-SE..

18.04.65 สนับสนุนความสามารถทางดนตรี..

หยุดสงกรานต์ปี 2565 หนีโควิดไปพักบ้านริมแม่น้ำ "นครชัยศรี"..

ดูทั้งหมด
 
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการทันโลกเศรษฐกิจ ทางช่อง 5HD..
ประเด็น ลููกจ้าง-นายจ้าง แบกรับภาระดอกเบี้ยขึ้น

 เมื่อวันที่ : 29-09-2022   อ่าน 3
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ ในรายการสนามข่าว ทางช่อง 7HD..
ระเบิดเวลาลูกใหม่ ! ปรับขึ้นค่าแรง หวั่นปลายปีนี้ ธุรกิจรายย่อยปิดกิจการเพิ่ม

 เมื่อวันที่ : 01-09-2022   อ่าน 45
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ รายการ Spotlight Excusive Live Talk ทางช่อง อัมรินทร์ ทีวี..
ประเด็น : ขึ้นค่าแรง สินค้ายิ่งแพงขึ้น? ทางออกอยู่ตรงไหน?

 เมื่อวันที่ : 30-08-2022   อ่าน 38
อ่านทั้งหมด...   
 
  บาททรุด-เงินเฟ้อสูง.......หนุนดันดอกเบี้ยสู้จะแก้ปัญหาได้ไหม..  อ่าน: 9/29-09-2022
ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี พ.ศ.2565…ภายใต้สภาวะลูกจ้างไม่พอกินและนายจ้างกำลั..  อ่าน:
12/27-09-2022
ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานในฐานะพลเมืองโลกทางเศรษฐกิจ..  อ่าน:
31/16-09-2022
การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่.....  อ่าน:
19/13-09-2022
การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่า..  อ่าน:
26/13-09-2022
การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน..  อ่าน:
21/13-09-2022
บทความวิเคราะห์ ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก..  อ่าน:
30/07-09-2022
ทิศทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจคร..  อ่าน:
28/07-09-2022
ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก..  อ่าน:
30/07-09-2022
1 ตุลาคม...ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ลูกจ้าง-นายจ้างต้องฝ่ามรสุมเศ..  อ่าน:
75/30-08-2022
อ่านทั้งหมด...   
 
  การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่าง..  loaded : 21 ครั้ง     13-09-2022
การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่.....  loaded : 19 ครั้ง     13-09-2022
ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก..  loaded : 30 ครั้ง     07-09-2022
Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: ..  loaded : 182 ครั้ง     01-07-2022
Present 23.03.65 รายงานวิเคราะห์ High-Speed Train Dynamic: China South Regi..  loaded : 189 ครั้ง     21-03-2022
presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64..  loaded : 286 ครั้ง     13-12-2021
Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุท..  loaded : 503 ครั้ง     26-06-2021
รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจ..  loaded : 627 ครั้ง     25-06-2021
Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย..  loaded : 480 ครั้ง     18-03-2021
Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12...  loaded : 602 ครั้ง     17-12-2020
Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย..  loaded : 751 ครั้ง     01-12-2020
Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกา..  loaded : 590 ครั้ง     13-11-2020
เพิ่มเติม...   
 
 

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการทันโลกเศรษฐกิจ 5HD ประเด็นลูกจ้าง-นายจ้าง แบกรับภาระดอกเบี้ยขึ้น...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์รายการลับคมธุรกิจ ทางคลื่น 90.5MHz และ Facebook Live 90.5...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ รายการสนามข่าว ทางช่อง 7 HD | ระเบิดเวลาลูกใหม่ ! ปรับขึ้นค่าแรง หวั่นปล...
เพิ่มเติม...   
 
   
 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล วิเคราะห์คลองไทย : ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ กรณีศึกษาบริบทการลงทุนของประเทศจีน
 
รายงานการศึกษา การทบทวนที่มาของฮัตราการว่างงานของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
 
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com