9 มิ.ย. 65 | วันเกิดครบรอบ 72 ปี ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธาน V-SE..

18.04.65 สนับสนุนความสามารถทางดนตรี..

หยุดสงกรานต์ปี 2565 หนีโควิดไปพักบ้านริมแม่น้ำ "นครชัยศรี"..

ดูทั้งหมด
 
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์รายการ NEWS จับตาสถานการณ์ ทางช่อง THAI PBS..
ประเด็น นโยบายค่าแรง โจทย์ท้าทายอุตสาหกรรมแรงงานไทย

 เมื่อวันที่ : 24-05-2023   อ่าน 29
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ SQUAWK BOX ล๊อคหุ้นรวย ทางช่อง JKN-CNBC..
ประเด็นแนวโน้มของธุรกิจ SME หลังรัฐบาลใหม่

 เมื่อวันที่ : 18-05-2023   อ่าน 19
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์กับทาง Dailynews Online..
ประเด็น จี้แบงก์ชาติสอบต้นตอแบงก์พันสะพัดเลือกตั้ง

 เมื่อวันที่ : 10-05-2023   อ่าน 26
อ่านทั้งหมด...   
 
  บทความพิเศษ : นโยบายค่าแรงขั้นต่า 450 บาท....ประเทศเสียหายใครรับผิดชอบ..  อ่าน: 13/27-05-2023
บทความพิเศษ : ลงนามสัตยาบัน MOU ความท้าทายเดินหน้ารัฐบาลผสมก้าวไกล..  อ่าน:
22/23-05-2023
รายงานการศึกษา-วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงาน เรื่อง อนาคตตลา..  อ่าน:
19/22-05-2023
การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง..  อ่าน:
31/26-04-2023
ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ..  อ่าน:
105/27-03-2023
ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ (Knowledge & Com..  อ่าน:
141/24-03-2023
ค่าจ้างประชานิยมต้องสมดุลกับภาวะเศรษฐกิจและแข่งขันได้..  อ่าน:
74/14-03-2023
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน..  อ่าน:
125/01-03-2023
เศรษฐศาสตร์การเมืองภายใต้บริบทโลก..  อ่าน:
90/22-02-2023
รายงานพิเศษ การปรับเพดานรายได้เงินสมทบประกันสังคม..  อ่าน:
111/17-02-2023
อ่านทั้งหมด...   
 
  การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง..  loaded : 31 ครั้ง     26-04-2023
ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ..  loaded : 105 ครั้ง     27-03-2023
กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ...  loaded : 106 ครั้ง     27-01-2023
สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย..  loaded : 213 ครั้ง     14-12-2022
ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรก..  loaded : 174 ครั้ง     23-11-2022
ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร ..  loaded : 156 ครั้ง     23-11-2022
จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ..  loaded : 177 ครั้ง     08-11-2022
การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน..  loaded : 241 ครั้ง     03-10-2022
การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่าง..  loaded : 233 ครั้ง     13-09-2022
การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่.....  loaded : 231 ครั้ง     13-09-2022
ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก..  loaded : 261 ครั้ง     07-09-2022
Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: ..  loaded : 422 ครั้ง     01-07-2022
เพิ่มเติม...   
 
 

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์รายการ NEWS จับตาสถานการณ์ ทางช่อง THAI PBS...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ SQUAWK BOX ล๊อคหุ้นรวย ทางช่อง JKN-CNBC...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์กับทาง Dailynews Online ประเด็น จี้แบงก์ชาติสอบต้นตอแบงก์พันสะพัดเลือกตั...
เพิ่มเติม...   
 
   
 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล วิเคราะห์คลองไทย : ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ กรณีศึกษาบริบทการลงทุนของประเทศจีน
 
รายงานการศึกษา การทบทวนที่มาของฮัตราการว่างงานของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
 
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com