ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  141 ค่าแรงงานเท่าใดและแบบใดที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย 963 19/04/2018  
  142 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 5/5) 969 21/03/2018  
  143 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 4/5) 947 20/03/2018  
  144 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่3/5) 986 14/03/2018  
  145 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่2/5) 955 13/03/2018  
  146 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1/5) 1013 12/03/2018  
  147 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับเต็ม) 989 08/03/2018  
  148 ค่าจ้า่งไทยนิยม....กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ 1001 08/02/2018  
  149 รายงานพิเศษ ปรับค่าจ้างขั้นต่ำพิจารณาเป็นรายพื้นที่ 1095 20/12/2017  
  150 รายงานผลที่ได้จากเวทีฟังความเห็น...แก้พ.ร.ก.ต่างด้าว 1127 28/09/2017  
  151 ได้อะไรจากเวทีฟังความเห็น...แก้พ.ร.ก.ต่างด้าว 1115 11/09/2017  
  152 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 1141 14/07/2017  
  153 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 1314 02/05/2017  
  154 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 1161 02/05/2017  
  155 สถานภาพแรงงานและแนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1155 28/04/2017  
  156 แนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1164 20/04/2017  
  157 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1292 27/01/2017  
  158 บริบทแรงงานไทยภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐ 1174 10/02/2016  
  159 รายงานความเชื่อมั่นการจ้างงานปี 2559 1308 15/12/2015  
  160 การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงานปี 2558 - 2569 1311 12/11/2015  
 
ทั้งหมด 164 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com