ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  21 การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 1,074 12/06/2017  
  22 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 1,279 02/05/2017  
  23 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 1,135 02/05/2017  
  24 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง.Pdf 1,290 28/04/2017  
  25 สถานภาพแรงงานและแนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1,126 28/04/2017  
  26 สรุปย่อไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 1,281 28/04/2017  
  27 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 1,694 28/04/2017  
  28 แนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1,134 20/04/2017  
  อ่านทั้งหมด 10,013  
 
ทั้งหมด 28 รายการ 1 2

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com