PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 Shareไฟล์ประกอบ : การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์ 25.7.60.pptx
อ่าน : 1722 ครั้ง
วันที่ : 25/07/2017

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com