Present รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 Shareไฟล์ประกอบ : Present รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19-1.pdf
อ่าน : 815 ครั้ง
วันที่ : 23/07/2021

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com