ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  61 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 953 10/04/2019  
  62 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 727 03/04/2019  
  63 บทความมาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 724 13/03/2019  
  64 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 1012 13/03/2019  
  65 สมุททานุภาพเความมั่งคั่งของเศรษฐกิจทางทะเลแห่งชาติ (ฉบับสมบูรณ์) 751 01/02/2019  
  66 อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (สกว) 902 30/01/2019  
  67 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 788 21/11/2018  
  68 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยเยี่ยมชมกิจการบริษัทวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป 815 08/11/2018  
  69 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 1149 26/09/2017  
  70 โครงการขุดคลองไทยสมุททานุภาพทางเศรษฐกิจ...ใครได้ประโยชน์ 1053 26/09/2017  
  71 การปฏิบัติการขับเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าซัพพลายเชนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 1240 13/03/2017  
  72 PPT การปรับตัวของธุรกิจโลจิสติกส์สู่ยุค Thailand 4.0 1409 09/03/2017  
  73 PPT การปฏิบัติการขับเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1296 28/12/2016  
  74 การปฏิบัติการขับเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1027 28/12/2016  
  75 PPT มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในงานโลจิสติกส์ 1296 28/12/2016  
  76 มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในงานโลจิสติกส์ 1034 28/12/2016  
  77 วิเคราะห์เศรษฐกิจ-การเมืองเมียนมาร์...หลังยุคเปลี่ยนแปลงอำนาจ 1114 21/09/2016  
  78 การเข้าถึงโอกาสการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์ PPT 1103 21/09/2016  
  79 สมุททานุภาพกับเศรษฐกิจทางทะเล PPT 1080 03/09/2016 ไม่มีไฟล์ประกอบ  
  80 เรื่องการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้าน (รายงานประกอบการบรยายธนาคารกรุงเทพ) 1191 08/07/2016  
 
ทั้งหมด 175 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com