ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  21 Posttoday 05.04.64 เรือสินค้าเกยตื้นคลองสุเอซ...ทำไมโลกจึงต้องสนใจ 299 02/04/2021  
  22 รายงานพิเศษ-การสำรวจผลกระทบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนฯ-ฉบับเพิ่ม 31.03.64 211 01/04/2021  
  23 Posttoday 29.03.64 ซอฟต์โลนเฟส 2....ตอบโจทย์วิกฤตสภาพคล่อง SME รอดไหม? 325 27/03/2021  
  24 Posttoday 19.03.64 สงครามกลางเมืองเมียนมาร์เกิดจากมัวเมาหลงอำนาจ...ดูเขาไว้อย่าให้เกิดในไทย 395 19/03/2021  
  25 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 271 18/03/2021  
  26 รายงานพิเศษ โอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย-18.03.64 211 18/03/2021  
  27 Posttoday 09.03.64 นองเลือดเมียนมาร์...จุดยืนไทยบนเวทีโลก 341 05/03/2021  
  28 รายงานพิเศษ : ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล 261 30/01/2021  
  29 รายงานพิเศษ : สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและค่าระวางเรือสูงไตรมาสแรกปี 2564 254 30/01/2021  
  30 รายงาน-ฉบับย่อ...ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกขาดแคลน โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 22.12.63 298 23/12/2020  
  31 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 524 01/12/2020  
  32 องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 393 01/12/2020  
  33 Posttoday-รักชาติ...ต้องช่วยกันเอาประเทศออกจากปัญหา 457 13/11/2020  
  34 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 381 13/11/2020  
  35 รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 346 13/11/2020  
  36 สื่อญี่ปุ่น “นิชินิปปอน ชิมบุน” สัมภาษณ์ดร.ธนิต โสรัตน์ ความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทย 364 02/11/2020  
  37 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 349 15/10/2020  
  38 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 470 09/10/2020  
  39 รายงานพิเศษ : วิเคราะห์คลองไทย-ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ 354 30/09/2020  
  40 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ อีคอนไทย-ความท้าทายการฟื้นตัวเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครึ่งปีหลัง พ.ศ.2563 548 04/06/2020  
 
ทั้งหมด 158 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com