ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  41 Posttoday 29.03.64 ซอฟต์โลนเฟส 2....ตอบโจทย์วิกฤตสภาพคล่อง SME รอดไหม? 786 27/03/2021  
  42 Posttoday 19.03.64 สงครามกลางเมืองเมียนมาร์เกิดจากมัวเมาหลงอำนาจ...ดูเขาไว้อย่าให้เกิดในไทย 770 19/03/2021  
  43 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 749 18/03/2021  
  44 รายงานพิเศษ โอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย-18.03.64 691 18/03/2021  
  45 Posttoday 09.03.64 นองเลือดเมียนมาร์...จุดยืนไทยบนเวทีโลก 751 05/03/2021  
  46 รายงานพิเศษ : ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล 688 30/01/2021  
  47 รายงานพิเศษ : สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและค่าระวางเรือสูงไตรมาสแรกปี 2564 636 30/01/2021  
  48 รายงาน-ฉบับย่อ...ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกขาดแคลน โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 22.12.63 689 23/12/2020  
  49 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 1033 01/12/2020  
  50 องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 785 01/12/2020  
  51 Posttoday-รักชาติ...ต้องช่วยกันเอาประเทศออกจากปัญหา 1090 13/11/2020  
  52 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 853 13/11/2020  
  53 รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 745 13/11/2020  
  54 สื่อญี่ปุ่น “นิชินิปปอน ชิมบุน” สัมภาษณ์ดร.ธนิต โสรัตน์ ความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทย 778 02/11/2020  
  55 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 731 15/10/2020  
  56 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 851 09/10/2020  
  57 รายงานพิเศษ : วิเคราะห์คลองไทย-ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ 761 30/09/2020  
  58 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ อีคอนไทย-ความท้าทายการฟื้นตัวเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครึ่งปีหลัง พ.ศ.2563 938 04/06/2020  
  59 สมุททานุภาพของไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 16.12.19 1167 19/12/2019  
  60 บทความ การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 875 30/08/2019  
 
ทั้งหมด 176 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com