ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  41 Posttoday 19.03.64 สงครามกลางเมืองเมียนมาร์เกิดจากมัวเมาหลงอำนาจ...ดูเขาไว้อย่าให้เกิดในไทย 583 19/03/2021  
  42 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 545 18/03/2021  
  43 รายงานพิเศษ โอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย-18.03.64 446 18/03/2021  
  44 Posttoday 09.03.64 นองเลือดเมียนมาร์...จุดยืนไทยบนเวทีโลก 555 05/03/2021  
  45 รายงานพิเศษ : ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล 476 30/01/2021  
  46 รายงานพิเศษ : สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและค่าระวางเรือสูงไตรมาสแรกปี 2564 453 30/01/2021  
  47 รายงาน-ฉบับย่อ...ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกขาดแคลน โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 22.12.63 503 23/12/2020  
  48 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 833 01/12/2020  
  49 องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 603 01/12/2020  
  50 Posttoday-รักชาติ...ต้องช่วยกันเอาประเทศออกจากปัญหา 781 13/11/2020  
  51 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 645 13/11/2020  
  52 รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 565 13/11/2020  
  53 สื่อญี่ปุ่น “นิชินิปปอน ชิมบุน” สัมภาษณ์ดร.ธนิต โสรัตน์ ความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทย 580 02/11/2020  
  54 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 538 15/10/2020  
  55 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 666 09/10/2020  
  56 รายงานพิเศษ : วิเคราะห์คลองไทย-ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ 562 30/09/2020  
  57 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ อีคอนไทย-ความท้าทายการฟื้นตัวเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครึ่งปีหลัง พ.ศ.2563 751 04/06/2020  
  58 สมุททานุภาพของไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 16.12.19 978 19/12/2019  
  59 บทความ การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 702 30/08/2019  
  60 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจ 4.0 677 10/04/2019  
 
ทั้งหมด 175 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com