แนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 Shareไฟล์ประกอบ : แนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม4.0 .pdf
อ่าน : 1164 ครั้ง
วันที่ : 20/04/2017

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com