ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  221 รายงานพิเศษ : ผ่อนคลายวิกฤตสหรัฐฯ-อิหร่านและสงครามการค้า..ผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 720 10/01/2020  
  222 สมุททานุภาพของไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 16.12.19 1213 19/12/2019  
  223 บทความพิเศษ เศรษฐกิจปี 2562...หดตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปี 789 16/12/2019  
  224 ค่าจ้างขั้นต่ำต้องสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 1014 02/12/2019  
  225 บทความ : การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 1236 22/11/2019  
  226 พิษเศรษฐกิจปีหน้าซึมหนัก...แรงงานผวากังวลตกงาน 795 21/11/2019  
  227 ธนาคารโลกปรับลดเศรษฐกิจ...ส่อสัญญาณความเสี่ยงการจ้างงาน 850 28/10/2019  
  228 ธนาคารโลกจับตาความไม่แน่นอนการเมืองไทย...ปรับลดเศรษฐกิจติดขอบค่าเฉลี่ยของโลก 1026 25/10/2019  
  229 ไทยติดกับดักวิกฤตการเมือง...ทางออกที่มืดมน 979 17/10/2019  
  230 ม็อบฮ่องกง...ไทยต้องแสดงจุดยืน 1091 11/10/2019  
  231 รายงานพิเศษ การพัฒนาทักษะเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษาสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 788 11/10/2019  
  232 เกษียณอย่างสมาร์ท...มีความสุขตอนแก่ทำได้อย่างไร 788 07/10/2019  
  233 รายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับแรงงาน 815 03/10/2019  
  234 รายงานพิเศษ เพื่อนำเสนอรมว.กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 821 02/10/2019  
  235 มาตรการชิม-ช็อป-ใช้...ตอบโจทย์เร่งฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ? 890 27/09/2019  
  236 รายงานพิเศษ_บทสรุปสถานการณ์แรงงานและการจ้างงานครึ่งปีแรก ม.ค.-มิ.ย. 62 816 25/09/2019  
  237 ทะเลจีนใต้สมุททานุภาพ : ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเลของภูมิภาค 770 23/09/2019  
  238 เศรษฐกิจการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทย 868 17/09/2019  
  239 อนาคตประเทศไทย...ไปทางไหนยังไม่รู้ 934 16/09/2019  
  240 เอกสารประกอบการสัมมนา : เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรมและแรงงานสูงอายุ 926 06/09/2019  
 
ทั้งหมด 465 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 24 Next »

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com