มีนาคม ตกงานมากกว่า 7.9 ล้านคน....สวนทางอัตราว่างงานต่ำสุด Shareไฟล์ประกอบ : มีนาคม ตกงานมากกว่า 7.9 ล้านคน....สวนทางอัตราว่างงานต่ำสุด.pdf
อ่าน : 1564 ครั้ง
วันที่ : 17/04/2020

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com