ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 กลุ่มแระเทศ CLMV 1138 28/12/2016  
  2 เรื่องการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้าน (รายงานประกอบการบรยายธนาคารกรุงเทพ) 1191 08/07/2016  
  3 7 ปี โครงการทวาย...ฝันที่เป็นจริงของไทยหรือของใคร... 1596 09/07/2015  
  4 รัฐบาลไทยเดินหน้าโครงการทวาย 1522 06/05/2015  
  5 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน IMT-GT 1522 01/04/2015  
  6 DWAI…UP DATE… 2 มกราคม 2558 1602 04/02/2015  
  7 เดินหน้าเศรษฐกิจพิเศษทวาย...ภาค 3 1584 21/10/2014  
  8 AEC…ศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดและการเตรียมพร้อมเพื่อให้เข้าถึงโอกาส ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 1531 17/09/2014  
  9 แนวทางการพัฒนาและเตรียมพร้อมเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเออีซี 1869 18/07/2014  
  10 บทความพิเศษ-คสช.สานต่อหรือพับโมเดลทวาย 1731 17/07/2014  
  11 โอกาสของ SME กับการลงทุนในพม่า ภายใต้การเปิด AEC 1681 09/06/2014  
  12 การเมืองไทย....ในสายตาของคนพม่า 1471 10/02/2014  
  13 การเชื่อมโยงโซ่อุปทานการค้ารองรับการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน 1776 11/12/2013  
  14 นักบริหารมืออาชืพยุคใหม่ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 2081 18/07/2013  
  15 โลจิสติกส์ไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน 2309 26/04/2013  
  16 ปัจจัยในการเลือกแหล่งลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 1808 22/04/2013  
  17 โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ปี 2013 2246 15/03/2013  
  18 การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมเมียนมาร์ ปี 2012 2834 17/07/2012  
  19 โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน 2472 26/01/2012  
  20 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จุดเปลี่ยนประเทศไทย 2357 18/11/2011  
 
ทั้งหมด 35 รายการ 1 2

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com