โอกาสของ SME กับการลงทุนในพม่า ภายใต้การเปิด AEC Shareไฟล์ประกอบ : โอกาสของ SME กับการลงทุนในพม่า ภายใต้การเปิด AEC 9-6-14.ppt
อ่าน : 1824 ครั้ง
วันที่ : 09/06/2014

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com