ส.อ.ท.คาดส่งออกไทยไม่ถึง3% Share


นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้ประเมินแนวโน้มการส่งออกไทยในปี 56 มีโอกาสขยายตัวไม่ถึง 3 % เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักที่สำคัญ โดยเฉพาะประเทศจีน ส่งสัญญาณการชะลอตัวที่ชัดเจน รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ยังไม่ฟื้นตัว และครึ่งปีแรกการส่งออกของไทย มีมูลค่า 1.13 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพียง 0.935% ซึ่งหากต้องการให้การส่งออกทั้งปีขยายตัวสูงกว่า 3 % ต้องผลักดันให้ครึ่งปีหลัง ให้มีมูลค่าเกินเฉลี่ยเกิน 20,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“ครึ่งปีแรกเราโตแค่ 0.935% ถ้าจะให้โตปีนี้  3% ต้องผลักดันการส่งออกที่เหลือให้ได้เดือนละ 20,400 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าย้อนไปช่วงปีที่แล้วในช่วง 6 เดือนหลัง พบว่า เฉลี่ยโตแค่ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ดังนั้นเดือนก.ค.นี้ตัวเลขส่งออกจะชี้ชัดมากว่าเราจะโตถึง 3% หรือไม่ ส่วนการส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ 7-7.5% และคาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะปรับลดเหลือ 6-6.5% หรือมีมูลค่า 2.4-2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ดูแล้วยากมาก”             

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานส.อ.ท. กล่าวว่า  ได้จัดทำสมมติฐานการส่งออกของไทยในปี 56 ไว้ 3 แนวทาง 1. หากใช้ตัวเลขการส่งออกของไทย 6 เดือนแรกสูงสุดในเดือนมี.ค. 56 ที่ส่งออก 20,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำมาประเมินให้มีการส่งออกใน 6 เดือนหลังเฉลี่ยในอัตราดังกล่าวทุกเดือนการส่งออกไทยจะขยายตัว 3.65%  2. ยึดตัวเลขการส่งออกมิ.ย. 56 ที่ 19,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยทุกเดือนใน 6 เดือนหลัง การส่งออกจะขยายตัว 1.24%  และ 3. นำสมมติฐานทั้ง 2 มาเฉลี่ยการส่งออก 20,290 ดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกจะขยายตัวเฉลี่ย 2.43%

“การส่งออกที่ตั้งเป้าหมายไว้ 7-7.5% นั่นหมายถึงการส่งออกของไทยที่เหลือจากนี้ไปจะต้องให้โต 14% ทุกเดือนจึงยากมากซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดก็เกิดจากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรปยังไม่มีการฟื้นตัวที่ชัด และจีนกลับมาถดถอยซ้ำทำให้คู่ค้าหลักๆ ของไทยในการส่งออกแทบจะยังไม่ต่างจากครึ่งปีแรก แม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงมาบ้างแต่ก็คงไม่ได้ทำให้คำสั่งซื้อเพิ่มแต่อย่างใด” 

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศเดือน มิ.ย. ของเอสเอ็มอีว่า มีมูลค่าการส่งออก 1.58 แสนล้านบาท ลดลง 7.31% เทียบกับเดือนมิ.ย. ปี 55 ขณะที่ยอดการส่งออกใน 6 เดือนแรกมีมูลค่ารวม 9.09 แสนล้านบาท ลดลง 6.33% โดยพบว่า ตลาดส่งออกของเอสเอ็มอี เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่เศรษฐกิจชะลอตัวได้แก่ จีน โดยครึ่งปีแรก มีการส่งออกมูลค่ารวม 1.04 แสนล้านบาท  ญี่ปุ่น 93,300 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 74,100 ล้านบาท อินโดนีเซีย 55,100 ล้านบาท และฮ่องกง 48,700 ล้านบาท ซึ่งสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก ยางและของที่ทำด้วยยาง เครื่องจักรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ น้ำตาลและขนมที่ทำจากน้ำตาล


ที่มา :http://www.dailynews.co.th/businesss/225577อ่าน : 1163 ครั้ง
วันที่ : 14/08/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com