สัมภาษณ์พิเศษ ธนิต โสรัตน์ 'ภาวะค่าครองชีพของคนไทย' Share


นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท. กล่าวถึง ภาวะค่าครองชีพของไทยในขณะนี้ว่า ต้องแยกออก 2 เป็นส่วน คือ เรื่องอาหาร เช่น ข้าวแกง หรืออื่นๆ และ สินค้าอุปโภคบริโภค โดยขณะนี้เรื่องอาหารการกินตอนนี้ถือว่ามีราคาสูงอย่างข้าวแกง ปรับจาก 25-30 เป็น 40-50 บาท ซึ่งทำให้กระทบต่อผู้บริโภค ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นยังมีการแข่งขันเรื่องราคาอย่างรุนแรง  เพราะความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผู้ส่งออกต้องการขายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าชะลอลง ซึ่งประเทศเราเราชะงักตั้งแต่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกโดย 6 เดือน ขยายตัว ร้อยละ 0.9 ซึ่งการแก้ไขต้องกระตุ้นให้ผู้ส่งออกสามารถแข่งขันได้ และดูให้ครบทุกด้านของแต่ละอุตสาหกรรม
โดย ปัญหาใหญ่ของการครองชีพปัจจุบันคือ การบริโภคที่หดตัวลงไป มาจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยสำคัญคือ กำลังการผลิตที่ลดลง ราคาสินค้าเกษตรที่ติดลบ ทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรน้อยลง แต่โชคดีที่บ้านเรายังมีสินค้าหลายตัวที่ยังไม่ปรับราคาขึ้น แต่ภาครัฐต้องมาแก้ไขปัญหานี้เนื่องจากราคาสินค้าต่างๆไม่น่าจะปรับตัวอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ 
ด้านผู้บริโภคนอกจากจะประสบกับปัญหาเหล่านี้ แบ่งเป็น ผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองใหญ่ และอยู่ตามชนบท ซึ่งจะประสบกับปัญหาที่แตกต่างกัน โดย ผู้บริโภคในเมืองใหญ่ จะมีรายจ่ายที่มากขึ้น เช่น จากการซื้อรถยนต์คันแรก ส่งผลให้ต้องใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำมัน และค่าบำรุงรักษาตามมา ทำให้เงินที่จะต้องใช้จ่ายเหลือน้อยลง ซึ่งมีการปรับตัวโดยพยายามใช้เงินให้น้อยลงเช่นกัน ขณะเดียวกันตัวเลขบัตรเครดิตก็มีการขยายตัวเร่งสูงขึ้น  โดยการช่วยเหลือ ภาครัฐต้องหามาตรการว่าจะขยายเวลาชำระหนี้ได้หรือไม่อย่างไร
ทั้งนี้ เมื่อ 30 ปีก่อนประเทศเราประสบกับปัญหาที่คล้ายกัน โดยภาครัฐมีส่วนสำคัญในการหามาตรการในการแก้ไข แต่มาตรการที่มากระตุ้นทำได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น คือมีการกระจายเม็ดเงินไปยังผู้บริโภค
ส่วนข้อเสนอแนะนั้น หากให้เป็นมาตรการระยะยาวคือต้องเร่งการสร้างงาน เพราะขณะนี้ภาคเอสเอ็มอีขาดสภาพคล่องจึงอยากให้ภาครัฐต้องช่วยเหลือกลุ่มนี้ด้วย
ส่วนมาตรการระยะสั้นในการช่วยเหลือผู้บริโภคนั้น ต้องอัดเม็ดเงินลงไปในจุดที่มองว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยทั้ง 2 มาตรการต้องดำเนินการควบคู่กันไป
ขณะที่การชุมนุมทางการเมือง มองว่าบ้านเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเพราะเกิดมีการชุมนุมบ่อยครั้ง ทั้งคนไทยและต่างชาติน่าจะรับได้หากไม่มีอะไรรุนแรงอ่าน : 1134 ครั้ง
วันที่ : 05/08/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com