สัมมนาโครงการ 2 ล้านล.บาท ภาคเหนือ Share


วันนี้ (19 มิ.ย.2556) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการการศึกษาความต้องการภาคเอกชนกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 ภาคของไทยตามแผนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ 2 ล้านล้านบาท (Thailand 2020) โดยมี ดร.ธนิต โสรัตน์ เลขาธิการรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน : 1048 ครั้ง
วันที่ : 19/06/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com