สอท.ห่วงแย่งพื้นที่แนวรถไฟฟ้าทางคู่ Share


นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ส.อ.ท. อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการทั่วประเทศเกี่ยวกับนโยบายการลง ทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในหลายประเด็น โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งระหว่างพื้นที่ชุมชนกับโรงงานอุตสากรรมที่อยู่ใกล้กับเส้นทางรถไฟทางคู่ เพราะในอนาคตเกรงว่าจะมีแย่งพื้นที่ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและก่อสร้าง โรงงานตลอดแนวของเส้นทางรถไฟเพื่อความสะดวกในการสัญจร

ขณะเดียวกันผู้ประกอบกการต้องการให้ทำรายละเอียดของจุดเชื่อมโยงระหว่างเส้น ทางรถไฟทางคู่รวมถึงรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูง กับพื้นที่ภาคอุตสาหกรรม และท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการส่งขนสินค้าหรือการเดินทางในการทำธุรกิจ

“เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลมีนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะจะเกิด ประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ ซึ่งตอนนี้ ส.อ.ท.ร่วมกับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) และ วุฒิสภา การระดมความเห็นผู้ประกอบการทุกภูมภาค โดยได้เริ่มในภาคตะวันออกแล้ว จากนั้นจะทะยอยไปจัดสัมมนาภาคอื่นๆต่อไป และจะสิ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 มิ.ย. 56 ก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นทั้งหมดเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป”

สำหรับความคิดเห็นเบื้องต้นของผู้ประกอบการภาคตะวันออกนั้นส่วนใหญ่ต้อง การให้แก้ปัญหาจราจรบริเวณท่าเรือแหลมฉบับในช่วงที่รัฐบาลดำเนินก่อสร้างถนน หรือรางรถไฟในช่วง 7 ปี เพราะปัจจุบันก็มีจราจรหนาแน่นและติดขัดมากหากไม่มีการเตรียมความพร้อมแก้ ปัญหาล่วงหน้าจะยิ่งทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้นระหว่างการก่อสร้าง และอาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนดได้

ขณะเดียวกันก็ต้องการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เข้าไปจัดโซนนิ่งและการให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจูงใจให้นักลงทุนเข้าไปตั้งโรงงานในพื้นที่เชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟทางคู่


ที่มา : เดลินิวส์
อ่าน : 1245 ครั้ง
วันที่ : 29/05/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com