'ธนิต' อยู่รักษาประธาน สอท.ต่อ Share


"ธนิต"เผยสมาชิกไม่ต้องการให้ออกจากรักษาการประธาน ส.อ.ท.จนกว่าจะเจรจาแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้

 นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการและรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท.ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ว่า ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปรองดองภายในองค์กร ซึ่งก่อนหน้านี้มีแนวคิดที่ตนจะออกจากรักษาการประธาน     ส.อ.ท.แต่ที่ประชุมเห็นว่าควรทำหน้าที่นี้จนกว่าการเจรจาแก้ปัญหาความขัด แย้งภายในองค์กรจะสำเร็จ โดยสมาชิกจากต่างจังหวัดเห็นว่าที่ผ่านมาดำเนินการถูกต้องและไม่ยอมรับการ เป็นประธาน ส.อ.ท.ของนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ที่ผ่านมามีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มนายพยุงศักดิ์หลายครั้ง ซึ่งการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ทำให้สมาชิกเห็นว่าตนควรทำหน้าที่รักษาการประธาน       ส.อ.ท.ต่อไป โดยการเจรจาติดเงื่อนไขที่ต้องการให้ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมก่อนเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว แต่กลุ่มนายพยุงศักดิ์ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ทำให้การเจรจาไม่ได้ข้อยุติ และหลังจากนี้อาจต้องใช้เวลาพิจารณาพอสมควร

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรม 5 ภาค สนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อความปรองดองเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งภายใน องค์กรและให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ โดยพร้อมที่จะไม่สร้างเงื่อนไขการเจรจาที่เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาเพราะที่ ผ่านมา ส.อ.ท.ได้รับผลกระทบมามาก และต้องการให้นายพยุงศักดิ์เห็นแก่องค์กรด้วยและไม่สร้างเงื่อนไข

นายดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า สมาชิกยังไม่ต้องการให้นายธนิตยุติบทบาทรักษาการประธาน ส.อ.ท. โดยองค์กรมีปัญหาแต่ยังต้องเดินหน้าหาทางแก้ปัญหาให้กับสมาชิกที่ได้รับผล กระทบจากเงินบาทแข็งค่าและการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และทำให้มีความจำเป็นที่ต้องมีผู้มาขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร ซึ่งขณะนี้เหมือนมี ส.อ.ท.2 องค์กร แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม รวมทั้งสมาชิกในต่างจังหวัดเชื่อว่าหลังจากนี้คงมีการเจรจาที่ได้ข้อยุติและ จะเกิดความเป็นหนึ่งเดียว โดยสมาชิกในต่างจังหวัดยินดีที่จะมีคนกลางจากภาครัฐหรือภาคเอกชนมาช้วย ประสานการเจรจา


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน : 1165 ครั้ง
วันที่ : 25/04/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com