ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ Logistics Focus ช่อง TNN24 Share


ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการ Logistics Focus ช่อง TNN24 ในประเด็น ความพร้อม AEC ของไทย
อ่าน : 1262 ครั้ง
วันที่ : 28/02/2012

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com