(สามารถติดตามฉบับสมบูรณ์ได้ในวันที่ 30 ก.ย.56  ทาง www.tanitsorat.com)
" />
       
 

บทสรุปผู้บริหาร ความต้องการภาคเอกชน ต่อโครงการ 2 ล้านล้าน Share


บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะภาคเอกชน
"โครงการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ.2556-2563"


(สามารถติดตามฉบับสมบูรณ์ได้ในวันที่ 30 ก.ย.56  ทาง www.tanitsorat.com)

ไฟล์ประกอบ : บทสรุปผู้บริหาร.pdf
อ่าน : 1716 ครั้ง
วันที่ : 19/09/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com