เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาคตะวันออก โครงการจัดทำข้อเสนอความต้องการภาคเอกชนต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศ Shareไฟล์ประกอบ : Seminar Eastern.pdf
อ่าน : 2069 ครั้ง
วันที่ : 29/05/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com