วิกฤติการเงินโลก จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยอย่างไร

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

27 ตุลาคม 2551

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยปี 2552

1.      ความเสี่ยงจากปัจจัยการเมืองและสังคมแตกแยกที่ยืดเยื้อ

2.      ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่หดตัว

3.      วิกฤติความเชื่อมั่นของรัฐบาล / ความมั่นคงชายแดน

4.      มาตรการของรัฐบาลแก้ไขไม่ตรงจุด / มาตรการรายวัน

" />
       
 

วิกฤติการเงินโลก จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยอย่างไร Share


วิกฤติการเงินโลก จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยอย่างไร

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

27 ตุลาคม 2551

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยปี 2552

1.      ความเสี่ยงจากปัจจัยการเมืองและสังคมแตกแยกที่ยืดเยื้อ

2.      ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่หดตัว

3.      วิกฤติความเชื่อมั่นของรัฐบาล / ความมั่นคงชายแดน

4.      มาตรการของรัฐบาลแก้ไขไม่ตรงจุด / มาตรการรายวัน


ไฟล์ประกอบ : 185-TNT10.pdf
อ่าน : 2340 ครั้ง
วันที่ : 27/10/2008

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com