บทความพิเศษ..สายงานโลจิสติกส์

เศรษฐกิจโลกซึ่งเข้าสู่สภาวะถดถอย…มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร?? (3)

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15 ตุลาคม 2551

          พอล คุกแมนด์ นักเศรษฐศาสตร์การเงินซึ่งได้รับรางวัลโนเบล ได้กล่าวถึงสภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลก จะประสบปัญหาขยายวงกว้างออกไปจนอย่างน้อยถึงกลางปีหน้า ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่สภาพคล่องทั้งจากรัฐบาลสหรัฐฯ 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจากประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งอาจจะทำให้ตลาดมีสภาพคล่องรวมถึงให้มีระบบการประกันเงินฝากในสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของวิกฤติการเงินโลกได้ส่งผลต่อหลายสถาบันการเงินทั้งของในสหรัฐอเมริกา , อังกฤษ , ยุโรป , ญี่ปุ่น ต้องมีการล้มละลายและปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว การที่จะเยียวยาสภาพคล่องและจะสร้างความเชื่อมั่นทั้งในตลาดทุน ตลาดหุ้น ให้กลับคืนมา คงเป็นเรื่องที่ยาก เศรษฐกิจโลกจึงมีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอย ยังมีโอกาสเป็นไปได้สูง

" />
       
 

เศรษฐกิจโลกซึ่งเข้าสู่สภาวะถดถอย…มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร?? Share


บทความพิเศษ..สายงานโลจิสติกส์

เศรษฐกิจโลกซึ่งเข้าสู่สภาวะถดถอย…มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร?? (3)

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15 ตุลาคม 2551

          พอล คุกแมนด์ นักเศรษฐศาสตร์การเงินซึ่งได้รับรางวัลโนเบล ได้กล่าวถึงสภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลก จะประสบปัญหาขยายวงกว้างออกไปจนอย่างน้อยถึงกลางปีหน้า ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่สภาพคล่องทั้งจากรัฐบาลสหรัฐฯ 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจากประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งอาจจะทำให้ตลาดมีสภาพคล่องรวมถึงให้มีระบบการประกันเงินฝากในสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของวิกฤติการเงินโลกได้ส่งผลต่อหลายสถาบันการเงินทั้งของในสหรัฐอเมริกา , อังกฤษ , ยุโรป , ญี่ปุ่น ต้องมีการล้มละลายและปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว การที่จะเยียวยาสภาพคล่องและจะสร้างความเชื่อมั่นทั้งในตลาดทุน ตลาดหุ้น ให้กลับคืนมา คงเป็นเรื่องที่ยาก เศรษฐกิจโลกจึงมีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอย ยังมีโอกาสเป็นไปได้สูง


ไฟล์ประกอบ : 183_TNT.pdf
อ่าน : 1985 ครั้ง
วันที่ : 16/10/2008

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com