เส้นทางแห่งโอกาสการค้า การลงทุนแห่งภูมิภาค Share


แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย
เส้นทาง R3E เส้นทางเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบน-ประเทศจีนตอนใต้
เส้นทาง R9 เส้นทางเชื่อมโยงภาคอีสาน-เวียดนามตอนกลาง
East West / North-South เป็นเส้นทางของภูมิภาค เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ซึ่งเดิมการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-เวียดนาม-จีนต้องพึ่งพิงรูปแบบการขนส่งทางทะเลแต่เพียงประเภทเดียว
การที่ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์ของเส้นทางจำเป็นจะต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับท้องถิ่น-ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคที่ชัดเจน

ไฟล์ประกอบ : 22-2008_R3E.pdf
อ่าน : 2135 ครั้ง
วันที่ : 31/05/2008

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com