การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

การเปลี่ยนแปลงทางเมืองที่มีในประเทศ นับตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ผ่านมา ซึ่งประเทศไทย ได้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ คือฯพณฯสมัคร สุนทรเวช ซึ่งขณะนี้ อยู่ในช่วงการเดินทางแนะนำตัว กับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ในสภาธุรกิจ ACMECS (ประเทศไทย) ก็การมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทยเอง ก็ได้ คณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีคุณสันติ  วิลาสดักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย อีกตำแหน่ง  สำหรับคุณธนิต โสรัตน์ เองก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย สาขาโครงสร้างพื้นฐาน เห็นว่าหลายคนยังไม่รู้ว่า “ACMECS” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทย ซึ่งใช้เงินไปเป็นหมื่นล้านบาท โดย ACMECS จะมีหลายสาขา เช่น สาขาด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า , สาขาการลงทุน , สาขาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้น " />
       
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ Share


การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

การเปลี่ยนแปลงทางเมืองที่มีในประเทศ นับตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2550 ผ่านมา ซึ่งประเทศไทย ได้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ คือฯพณฯสมัคร สุนทรเวช
ซึ่งขณะนี้ อยู่ในช่วงการเดินทางแนะนำตัว กับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ในสภาธุรกิจ ACMECS (ประเทศไทย) ก็การมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทยเอง ก็ได้ คณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีคุณสันติ  วิลาสดักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย อีกตำแหน่ง  สำหรับคุณธนิต โสรัตน์ เองก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย สาขาโครงสร้างพื้นฐาน เห็นว่าหลายคนยังไม่รู้ว่า “ACMECS” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทย ซึ่งใช้เงินไปเป็นหมื่นล้านบาท โดย ACMECS จะมีหลายสาขา เช่น สาขาด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า , สาขาการลงทุน , สาขาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้น

ไฟล์ประกอบ : 150_ACMECS-edit.pdf
อ่าน : 2373 ครั้ง
วันที่ : 22/05/2008

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com