ทิศทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง Shareไฟล์ประกอบ : 15.08.2565 ( 4 Page) = ทิศทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับ.pdf
อ่าน : 187 ครั้ง
วันที่ : 07/09/2022

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com