1 ตุลาคม...ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ลูกจ้าง-นายจ้างต้องฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปด้วยกัน... Shareไฟล์ประกอบ : 1 ตุลาคม.ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ 30.08.25.pdf
อ่าน : 398 ครั้ง
วันที่ : 30/08/2022

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com