14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย Shareไฟล์ประกอบ : 14.06.65 รายงานวิเคราะห์-ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ...ทางออกยกระดับรายได้.....pdf
อ่าน : 338 ครั้ง
วันที่ : 14/06/2022

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com