รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 Shareไฟล์ประกอบ : รายงานพิเศษ-ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่..30.06.63-Rev1.pdf
อ่าน : 1217 ครั้ง
วันที่ : 02/07/2020

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com