Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล Shareไฟล์ประกอบ : Present-24.01.63-โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...ok.pptx
อ่าน : 906 ครั้ง
วันที่ : 22/01/2020

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com