รายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน
ยกระดับแรงงาน : เพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตเป็นวาระแห่งชาติ

โดย ดร.ธนิต  โสรัตน์
รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
" />
       
 

รายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับแรงงาน Share


รายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน
ยกระดับแรงงาน : เพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตเป็นวาระแห่งชาติ

โดย ดร.ธนิต  โสรัตน์
รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ประกอบ : รายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับแรงงาน-นำเสนอกรรมาธิการแรงงาน 3 ต.ค. 62.pdf
อ่าน : 870 ครั้ง
วันที่ : 03/10/2019

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com