การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 Shareไฟล์ประกอบ : การปฏิบัติการโซ่แห่งคุณค่าการผลิต...29.08.62-Completed.pptx
อ่าน : 1026 ครั้ง
วันที่ : 30/08/2019

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com