บทความเรื่อง :: อนาคตอุตสาหกรรมส่งออกไทย ในเวทีการค้าตลาดโลก
 


แนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่ากับการส่งออก ปัจจัยภายนอกที่มากระทบกับปัจจัยภายใน
- แนวโน้มค่าเงินบาทในปี 2551 คาดว่าจะยังคงมีความผันผวนตามค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจากปัญหาซับไพร์มเศรษฐกิจของ      สหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
- ด้านความเชื่อมั่นในสถานการณ์ทางการเมืองของไทยและการลงทุนจากต่างประเทศกำลังได้รับการเฝ้ามอง
- ปัจจัยเงินดอลล่าร์อ่อน ยังคงเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีความผันผวน
- ปัจจัยราคาน้ำมันที่สูง กดดันต่อต้นทุนการผลิตและค่า Freight ทำให้ต้นทุนสินค้าบางรายการไม่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะ      กับประเทศจีน-เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ
-เป้าหมายของ Export 15% ประมาณ 180 พันล้านดอลล่าร์ เป็นสิ่งที่ท้าทาย

ไฟล์ประกอบ 13-2008_TNT.pdf


วันที่ 19-03-2008  

 
หน้าหลัก