ลำดับที่ ตัวอย่าง ชื่อ Album วันที่  
  16 ดูงานตลาดกลางยางพารา 22/11/2013  
  17 การสัมมนาเตรียมความพร้อม AEC ภาคเหนือ 22/11/2013  
  18 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ข้อเสนอภาคเอกชน (ภาคเหนือ) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมฯ
19/06/2013  
  19 ดร.ธนิต ร่วมแห่เทียนพรรษาในโอกาส
เข้าพรรษา 2555
27/07/2012  
  20 Welcome Reception President of Myanmar 27/07/2012  
 
ทั้งหมด 24 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com