ลำดับที่ ตัวอย่าง ชื่อ Album วันที่  
  6 02.07.63 ประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 03/07/2020  
  7 03.07.63 ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2563 ณ วัดมหาบุศย์ 03/07/2020  
  8 15.06.63 ครบรอบวันคล้ายวันเกิด 70 ปีของดร.ธนิต โสรัตน์ 09/06/2020  
  9 13.05.63 ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์กับ Posttoday Exclusive 04/06/2020  
  10 13.01.63 ดร.ธนิต โสรัตน์ ในฐานะที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนยางและอุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทย 04/06/2020  
 
ทั้งหมด 24 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com